Serveis Legals Andorra

Assegurem de forma estratègica l’estructura jurídica i fiscal més favorable.

Serveis Legals a Andorra

El nostre objectiu és acompanyar-li en el seu projecte per tal d’assegurar de forma estratègica l’estructura jurídica i fiscal més favorable.

Oferim el nostre assessorament a empreses i particulars per a assumptes que requereixen especialització en dret de societats, dret mercantil i gestió d’empreses, garantint la legalitat i la transparència de les operacions a dur a terme.

 

Només els projectes que aconsegueixen l’excel·lència en totes les àrees de l’empresa tenen possibilitats d’èxit. El suport d’un professional contrastat pot contribuir a la consecució d’aquest objectiu. Cal confiar en professionals que puguin aportar el seu coneixement transversal del món de l’empresa i del seu entorn. Serveis com l’assessoria empresarial, la recerca de mercat o la consultoria estratègica s’estan tornant essencials per al correcte i òptim esdevenir de les empreses.

Des de l’àrea de serveis legals Andorra li oferim els elements i les eines per a interpretar adequadament aquest nou escenari i afrontar els nous reptes que apareixen a curt, mitjà i llarg termini i així millorar els resultats de la seva empresa.

 

Així mateix, si està pensant a crear una empresa a Andorra, tràmit que es realitza mitjançant la sol·licitud d’inversió estrangera, estem en disposició i encantats d’acompanyar-li durant tot el trajecte empresarial: constitució, llançament, creixement i consolidació.

 

El nostre repte és adaptar-nos a les necessitats del client i oferir una solució adequada per a cadascun d’ells.

Per què contractar serveis de consultoria a Andorra?

 

Andorra compta amb un marc normatiu i legislatiu propi, és per això que el suport de professionals amb experiència a Andorra és imprescindible per a la consecució dels objectius que es proposin.

 

En Gaudit comptem amb 40 anys d’experiència al país, estem en disposició d’oferir-li l’assessorament més adequat per a millorar els resultats del seu negoci.

Serveis Legals què oferim

 • Operacions de reestructuració empresarial.
 • Fusions, escissions, reduccions de capital, etc.
 • Constitució de societats i altres formes associatives.
 • Dissolució, liquidació i extinció de societats mercantils.
 • Contractació mercantil i negociació acords.
 • Pactes parasocials, arrendament, compravenda.
 • Mandat, comissió, préstecs participatius, etc.
 • Gestió i planificació patrimonial.
 • Protocols familiars i pactes successoris.
 • Assessorament immobiliari i urbanístic.
 • Modificacions estatutàries.
 • Assistència i representació a Consells d’Administració i Juntes Generals.
 • Dret fiscal.
 • Anàlisi de projectes.
 • Reporting financer per a filials estrangeres instal·lades a Andorra.
 • Implantació de sistemes de control intern.
 • Implantació de comptabilitat analítica.
 • Reestructuració del deute.

Contacti amb nosaltres

Els nostres clients sempre ens troben. No només som professionals qualificats i experimentats, sinó que som propers, accessibles i sensibles amb la voluntat d’aportar-hi la millor solució. Som honestos i íntegres.

El client, el seu interès i la seva satisfacció sempre estan en l’eix de la nostra activitat.

Formulari de contacte a Serveis Legals

  Este group es solo para recuperar la variable currentUrl

  Mitjà de contacte preferent *  Servei d'interès  Comentaris