Servei d’auditoria

Aportem experiència i transparència financera en front a tercers i accionistes.

Les empreses poden auditar els seus comptes anuals de forma obligatòria o voluntària.

Una auditoria aporta fiabilitat i transparència de la informació financera en front a tercers i accionistes, així com una major seguretat en els procediments de control intern de la informació financera.

 

La llei de societats estableix en quins supòsits, i en quins tipus d’Entitat, l’auditoria dels comptes anuals individuals i/o consolidats és obligatòria.

 

L’auditoria externa examina els sistemes d’informació d’una empresa i emet una opinió independent i imparcial dels mateixos.

Els nostres serveis d’auditoria:

Auditoria financera i serveis relacionats

 • Auditoria dels comptes anuals individuals, consolidats i estats financers intermedis
 • Revisió limitada dels comptes anuals o estats financers
 • Informe de procediments acordats
 • Auditories financeres, i de compliment de la legalitat d’entitats del sector públic

Informes per requeriments legals

Informes especials previstos en la llei de societats

 • Informe de l’expert independent en aportacions
  no dineràries
 • Ampliacions i reduccions de capital
 • Fusions i escissions
 • Combinacions de negocis

Altres informes

Informes pericials o de diferent naturalesa

 • Per quantificar els danys i perjudicis causats: lucre cessant
 • Qüestions tècniques complexes de caràcter
  econòmic o comptable.
 • Prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme
 • Due Diligence

Contacti amb nosaltres

Els nostres clients sempre ens troben. No només som professionals qualificats i experimentats, sinó que som propers, accessibles i sensibles amb la voluntat d’ aportar la millor solució. Som honestos i íntegres.

El client, el seu interès i la seva satisfacció sempre estan a l’eix de la nostra activitat.

Formulari de contacte a Auditoria

  Este group es solo para recuperar la variable currentUrl

  Mitjà de contacte preferent *  Servei d'interès  Comentaris