Crear una empresa a Andorra

40 anys d’experiència avalen la nostra trajectòria professional a Andorra

Crear una empresa a Andorra

El quadre macroeconòmic, una fiscalitat no confiscadora, les activitats econòmiques centrades en els serveis, l’accés a la innovació tecnològica, la flexibilitat en l’adaptació normativa, el bon funcionament de les institucions polítiques, la seva estabilitat, el model educatiu, un model d’inclusió social i la sostenibilitat mediambiental configuren un conjunt d’atributs sòlids per al bon funcionament de les empreses establertes a Andorra.

Una manera d’invertir a Andorra és creant la seva pròpia empresa, aquí trobarà tots els detalls que necessita conèixer.

 

 

 

1. Per què crear una empresa a Andorra?

 

 • Seguretat jurídica, estabilitat institucional i política.
 • Un sistema financer estable, sanejat i solvent, adaptat a totes les normatives internacionals.
 • Atractiva fiscalitat: Un màxim d’un 10% d’impost de societats sobre els beneficis, impost general indirecte (equivalent a l’IVA) del 4,5%, taxes i costos anuals reduïts. Inexistència d’impostos sobre el patrimoni, successions i donacions.
 • Acords per a evitar la doble imposició amb diversos països del seu entorn.
 • No aplicació de retencions sobre els dividends distribuïts per societats andorranes.
 • Costos laborals i cotitzacions socials reduïdes: Un 15,5% a càrrec de l’empresa i un 6,5% a càrrec del treballador.
 • Ubicació i infraestructures: Situada entre França i Espanya, els aeroports i estacions de tren d’alta velocitat més pròxims es troben a una distància d’aproximadament dues hores. Així mateix, s’espera que per a finals d’any es tinguin vols regulars des de l’aeroport de La Seu d’Urgell, situat a només 27 km d’Andorra la Vella.
preserva rendes personals gaudit andorra

2. Formes jurídiques de les societats a Andorra

 

La S.L. “Societat Limitada”, una societat de responsabilitat limitada amb un capital mínim de 3.000 euros.

 

La S.A. “Societat Anònima”, un model de societat Anònima amb un capital mínim de 60.000 euros.

3. Passos a seguir per a la creació d’una societat a Andorra:

 1. Sol·licitud del Número d’Identificació Administrativa

Formulari a presentar davant el Govern d’Andorra perquè s’atorgui a la persona que el sol·licita un número d’identificació necessari per a realitzar qualsevol tràmit davant l’administració. Termini aprovació: Un o dos dies.

 

 1. Sol·licitud de reserva de denominació social

Formulari a presentar davant el Govern d’Andorra en el qual hauran de triar-se tres denominacions diferents per ordre de preferència i definir amb precisió l’activitat del negoci. El període aproximat per a la seva aprovació és d’una setmana des de la seva presentació.

 

 1. Sol·licitud d’autorització d’inversió estrangera

Cada accionista o soci estranger no resident amb una participació social superior al 10% del capital ha de sol·licitar autorització prèvia al Govern d’Andorra per a la inversió. Es tracta d’un extens formulari on haurà de precisar-se entre altres l’experiència i capacitats del soci o accionista, les inversions, activitats i fluxos esperats de la futura societat. Aquest procés triga aproximadament un mes a ser aprovat.

 

 1. Pre-obertura del compte bancari de la societat

Contactar amb el banc on es domiciliarà el compte corrent de la societat i desemborsar la xifra global del capital social. El banc emetrà un certificat que haurà de presentar-se en la Notaria en el moment de constituir la societat. Aquest compte no estarà operativa encara.

L’entitat bancària per a realitzar aquest tràmit prèviament ens sol·licitarà la resolució de la denominació social, la sol·licitud i resolució d’inversió estrangera i els antecedents penals postil·lats o legalitzats.

Ha d’estimar entre una setmana i fins a quatre setmanes per a tenir el seu compte pre-autoritzat.

 

 1. Protocol·lització davant Notari de la Constitució de la societat.

Redacció dels estatuts de la societat i elevació a públic davant Notari de l’escriptura de constitució de la societat, per a la seva posterior inscripció en el Registre de Societats. La durada màxima del tràmit de la inscripció és de dues setmanes.

 

 1. Alta censal davant el Registre Tributari i obtenció del codi d’identificació fiscal (Número de registre Tributari).

 

 1. Obertura del comerç de la societat.

En el Comú de la parròquia on radiqui el negoci se sol·licita l’obertura del comerç i la reserva del nom comercial del negoci. Per a això ha de tenir-se el domicili per a la Societat concretat, un butlletí elèctric i un contracte vigent d’un extintor per al referit domicili.

 

 1. Sol·licitar a l’entitat bancària que habiliti l’operativitat del compte bancari de la societat.
impuestos andorra gaudit

4. Documentació necessària per a la creació d’una empresa a Andorra

 

Per al cas de particulars:

 

 • Certificat d’antecedents penals del país d’origen o del lloc de l’última residència amb la Postil·la de la Haia o legalitzats, i en el seu cas traduïts.
 • Còpia del passaport amb la postil·la de la Haia o legalitzat en una Notaria d’Andorra.
 • Pla d’empresa, estratègia d’inversió i curriculum vitae.

 

Per al cas de societats:

 

 • Fotocòpia de l’escriptura de constitució amb la postil·la de la Haia o legalitzada.
 • Fotocòpia del passaport dels representants o apoderats de la societat amb la postil·la de la Haia o legalitzada.
 • Fotocòpia de l’escriptura de poders dels representants o apoderats de la societat amb la postil·la de la Haia o legalitzada.
 • Certificats d’antecedents penals del país d’origen i de l’última residència dels representants o apoderats de la societat amb la postil·la de la Haia o legalitzats.
 • Certificació de la Junta que acordi la inversió estrangera que se sol·licita.
 • Certificat del Registre Mercantil + Estatuts + Acta de titularitat real.
Gaudit Auditoria i Consultoria a Andorra

Com el podem ajudar?

Ens encarregarem d’efectuar tots els tràmits necessaris relacionats amb la seva implantació a Andorra:

Creació de la seva empresa

Efectuem tots els treballs necessaris per a la constitució de la seva societat o comerç, encarregant-nos de tots els tràmits.

Obtenció de la residència activa

Tant per a treballadors per compte propi o que treballen per a tercers, l’ajudem en tot el procés per a l’obtenció del seu permís de residència.

Obtenció de la residència passiva

Realitzem tots els tràmits necessaris per a l’obtenció de la seva residència passiva. Una gran oportunitat per a establir-se i viure a Andorra per a aquelles persones que gestionen patrimoni i inversions pròpies, són professionals amb projecció o per raons d’interès científic, cultural i esportiu.

Assessorament per a l'obtenció de la residència fiscal

Oferim assessorament global en la seva decisió de canviar la seva residència fiscal a Andorra, acompanyant-li en tot el procés de tramitació de l’autorització de residència.

Contacti amb nosaltres

Els nostres clients sempre ens troben. No sols som professionals qualificats i experimentats, sinó que som pròxims, accessibles i sensibles amb la voluntat d’aportar la millor solució. Som honestos i íntegres.

El client, el seu interès i la seva satisfacció sempre estan en l’eix de la nostra activitat.

Si està pensant a invertir a Andorra i té alguna consulta, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres i l’assessorarem en el que necessiti.

  Este group es solo para recuperar la variable currentUrl

  Mitjà de contacte preferent *  Servei d'interès  Comentaris