Competitivitat Empresarial

El nostre país reuneix significatives avantatges competitives que ens satisfaria poder-li presentar.

El país presenta un quadre d’elements de competitivitat empresarial molt atractius, des de múltiples vessants.

El quadre macroeconòmic, una fiscalitat no confiscadora, les activitats econòmiques centrades en els serveis, l’accés a la innovació tecnològica, la flexibilitat en l’adaptació normativa, el bon funcionament de les institucions polítiques, la seva estabilitat, el model educatiu, un model d’inclusió social, la sostenibilitat mediambiental, configuren un conjunt d’atributs sòlids per el bon funcionament de les empreses.

 

Andorra disposa d’un marc fiscal homologable en l’àmbit internacional però a la vegada molt atractiu, amb un tipus de gravamen màxim del 10% pel que fa als Impostos Directes (Impost sobre Societats, Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre la Renda dels No Residents) i un tipus impositiu general de gravamen del 4,5% pel que fa als Impostos Indirectes (Impost General Indirecte).

 

La inexistència d’impostos sobre el Patrimoni ni sobre les Successions i Donacions, la signatura de convenis per evitar la doble imposició i el fet de no practicar retencions sobre els dividends distribuïts per societats andorranes, fa que Andorra es converteixi en un destí de primer nivell tant per les persones jurídiques com per les persones físiques.

Com el podem ajudar?

Ens encarregarem d’efectuar tots els tràmits necessaris relacionats amb la seva implantació a Andorra:

Creació de la seva empresa

Efectuem tots els treballs necessaris per a la constitució de la seva societat o comerç, encarregant-nos de tots els tràmits.

Obtenció de la residència activa

Tant per a treballadors per compte propi o que treballen per a tercers, l’ajudem en tot el procés per a l’obtenció del seu permís de residència.

Obtenció de residència passiva

Realitzem tots els tràmits necessaris per a l’obtenció de la seva residència passiva. Una gran oportunitat per establir-se i viure a Andorra per a aquelles persones que gestionen patrimoni i inversions pròpies, són professionals amb projecció o per raons d’interès científic, cultural i esportiu.

Assessorament per a l’obtenció de la residència fiscal

Oferim assessorament global en la seva decisió de canviar la seva residència fiscal a Andorra, acompanyant-lo en tot el procés de tramitació de l’autorització de residència.

Contacti amb nosaltres

Els nostres clients sempre ens troben. No només som professionals qualificats i experimentats, sinó que som propers, accessibles i sensibles amb la voluntat d’ aportar la millor solució. Som honestos i íntegres.

El client, el seu interès i la seva satisfacció sempre estan a l’eix de la nostra activitat.