Residència Passiva a Andorra

40 anys d’experiència avalen la nostra trajectòria professional a Andorra

Residència Passiva a Andorra

És l’atorgada a les persones que vol traslladar-se a Andorra i que no desenvolupen una activitat. Ideal per a persones que viuen dels seus ingressos passius (guanys patrimonials, valors o dividends) o per a persones jubilades.

 

Entre les passives també existeixen subcategories: residències atorgades per raons d’interès científic, cultural o esportiu, residències per a professionals amb projecció internacional i residències per ingrés en centres geriàtrics privats, centres de cures mèdiques o terapèutics privats.

 

Per a l’obtenció de la Residència Passiva a Andorra és indispensable fixar la residència efectiva a Andorra per un període mínim de 90 dies per any natural.

caldea andorra gaudit

Residència no lucrativa a Andorra

 

La residència passiva a Andorra no lucrativa és ideal per a aquelles persones que disposen de patrimoni o negocis a nivell internacional, amb la possibilitat de gestionar els seus actius i negocis des d’Andorra.

 

Els requisits per a obtenir la residència no lucrativa són:

 

 • Inversió de 350.00€ en actius andorrans (immobles, participacions socials, accions, instruments de deute, etc.).
 • Dipòsit de 50.000€ en la AFA pel titular, recuperable però no remunerat.
 • Dipòsit addicional de 10.000€ en la AFA per cada persona a càrrec.
 • Disposar de mitjans econòmics suficients per a mantenir-se el titular i les seves persones a càrrec a Andorra.
 • Adquirir o llogar un habitatge a Andorra.
 • Assegurances mèdic, d’incapacitat i de vellesa amb cobertura per a Andorra.
 • Certificat d’antecedents penals del país d’origen o del lloc de l’última residència amb la Postil·la de la Haia o legalitzats, i en el seu cas traduïts.
 • Certificat acreditatiu de l’estat civil amb la Postil·la de la Haia o legalitzat, i en el seu cas traduït.

 

 

Residència per raons d’interès científic, cultural o esportiu

 

Aquest tipus de residència passiva a Andorra aquesta dirigida a persones amb reconeixement internacional pel seu talent i assoliments en el món de la ciència, la cultura o l’esport.

 

Els requisits per a obtenir aquest tipus de residència són:

 

 • Acreditar que gaudeix de reconeixement internacional pel seu talent en el món de la ciència, la cultura o els esports.
 • Que almenys el 85% dels serveis prestats i facturats es realitzin fora del territori andorrà.
 • Acreditar que disposa de mitjans econòmics suficients per a mantenir-se el titular i les seves persones a càrrec a Andorra.
 • Dipòsit de 50.000€ en la AFA pel titular, recuperable però no remunerat.
 • Dipòsit addicional de 10.000€ en la AFA per cada persona a càrrec.
 • Adquirir o llogar un habitatge a Andorra.
 • Assegurances mèdic, d’incapacitat i de vellesa amb cobertura per a Andorra.
 • Certificat d’antecedents penals del país d’origen o del lloc de l’última residència amb la Postil·la de la Haia o legalitzats, i en el seu cas traduïts.
 • Certificat acreditatiu de l’estat civil amb la Postil·la de la Haia o legalitzat, i en el seu cas traduït.

 

 

Residència per a professionals amb projecció internacional

 

Aquest tipus de residència passiva a Andorra aquesta dirigida a professionals amb una activitat internacional sense tot just intervenció en el mercat andorrà, els serveis del qual poden ser prestats a distància.

 

Els requisits per a obtenir aquest tipus de residència són:

 

 • La seu o base on desenvolupi la seva activitat professional ha d’estar situada a Andorra.
 • Comptar amb mínim una persona contractada en règim laboral.
 • Que almenys el 85% dels serveis prestats i facturats es realitzin fora del territori andorrà.
 • Acreditar la viabilitat de l’activitat econòmica que pretén desenvolupar.
 • Acreditar el seu nivell de qualificacions i experiència professional.
 • Acreditar que disposa de mitjans econòmics suficients per a mantenir-se el titular i les seves persones a càrrec a Andorra.
 • Dipòsit de 50.000€ en la AFA pel titular, recuperable però no remunerat.
 • Dipòsit addicional de 10.000€ en la AFA per cada persona a càrrec.
 • Adquirir o llogar un habitatge a Andorra;
 • Assegurances mèdic, d’incapacitat i de vellesa amb cobertura per a Andorra.
 • Certificat d’antecedents penals del país d’origen o del lloc de l’última residència amb la Postil·la de la Haia o legalitzats, i en el seu cas traduïts.
 • Certificat acreditatiu de l’estat civil amb la Postil·la de la Haia o legalitzat, i en el seu cas traduït.

 

Webs d’interès d’Andorra:

 

Gaudit Auditoria i Consultoria a Andorra

Com el podem ajudar?

Ens encarregarem d’efectuar tots els tràmits necessaris relacionats amb la seva implantació a Andorra:

Creació de la seva empresa

Efectuem tots els treballs necessaris per a la constitució de la seva societat o comerç, encarregant-nos de tots els tràmits.

Obtenció de la residència activa

Tant per a treballadors per compte propi o que treballen per a tercers, l’ajudem en tot el procés per a l’obtenció del seu permís de residència.

Obtenció de la residència passiva

Realitzem tots els tràmits necessaris per a l’obtenció de la seva residència passiva. Una gran oportunitat per a establir-se i viure a Andorra per a aquelles persones que gestionen patrimoni i inversions pròpies, són professionals amb projecció o per raons d’interès científic, cultural i esportiu.

Assessorament per a l'obtenció de la residència fiscal

Oferim assessorament global en la seva decisió de canviar la seva residència fiscal a Andorra, acompanyant-li en tot el procés de tramitació de l’autorització de residència.

Contacti amb nosaltres

Els nostres clients sempre ens troben. No sols som professionals qualificats i experimentats, sinó que som pròxims, accessibles i sensibles amb la voluntat d’aportar la millor solució. Som honestos i íntegres.

El client, el seu interès i la seva satisfacció sempre estan en l’eix de la nostra activitat.

Si està pensant a invertir a Andorra i té alguna consulta, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres i l’assessorarem en el que necessiti.