Publicat el salari global mensual mitjà cotitzat al 2020

El 25 de gener de 2021 s’ha publicat al BOPA el Decret que fixa el salari global mensual mitjà cotitzat pel conjunt de persones assalariades a la CASS per a l’any 2020 en 2.081,26 €. El del 2019 estava establert en 2.129,44 euros, per tant, es reduirà la cotització de les persones que cotitzen per compte propi per a aquest exercici 2021.