Prorrogats els ERTO al sector turístic fins al 30 d’abril

Govern va aprovar en el Consell de Ministres celebrat el 24 de març de 2021 la pròrroga automàtica de les suspensions temporals del contracte de treball i les reduccions de la jornada laboral fins al 30 d’abril. Només aplica a les autoritzades abans de l’1 del mateix mes.
L’ampliació es produeix de forma automàtica perquè la llei ho permet ja que es considera que la situació econòmica no millorarà degut a la no entrada de turistes i visitants per la Setmana Santa.