Pròrroga en l’entrada en vigor dels nous formularis de l’IS

Govern ha publicat al BOPA l’Ordre Ministerial que prorroga fins al 2 d’agost l’entrada en vigor dels nous formularis de l’impost de societats i de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals que es van publicar el passat 30 de juny en l’Ordre Ministerial del 23 de juny del 2021. Per tant, es podrà seguir treballant amb els actuals models fiscals fins a l’1 d’agost.

Aquesta pròrroga s’atorga amb la voluntat de facilitar l’adaptació de les entitats als nous formularis, tenint en consideració que el període declaratiu del referit impost es va iniciar l’endemà de la publicació dels nous formularis, és a dir, l’1 de juliol del 2021, així com per l’augment de la informació que s’ha d’incloure en aquests.