Proposta de modificació de la imposició directa

Govern està avaluant diferents propostes de modificacions legislatives en la imposició directa amb els objectius i principis següents:

  • Augmentar la recaptació: les empreses amb resultat positiu hauran de tributar amb un Impost sobre Societats mínim (tipus efectiu del 2,5%).
  • Fer front al deute generat a conseqüència de la pandèmia.
  • Apropar el sistema fiscal als estàndards internacionals preservant la competitivitat.

Per aconseguir-ho es prendran mesures en l’impost de societats, en l’impost sobre la renda de les persones físiques, en el codi de duana, en la llei de franquícies i en l’IGI, entre d’altres.

Adjunt trobareu la presentació compartida per Govern.