Programa extraordinari d’ajudes als locals comercials

Ha sortit publicat el Decret del 21 d’octubre d’aprovació d’un programa extraordinari d’ajudes al lloguer i les quotes hipo­tecàries de locals comercials en el marc de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Amb aquest Decret s’aprova un programa d’ajuts per als titulars de bars o cafeteries, parcs infantils d’interior, locals d’oci nocturn en la categoria de discoteca o assimilables i agències de viatges, per satisfer la despesa del lloguer o el pagament de les quotes hipotecàries del local comercial on es duen a terme les activitats.”