Preservar les rendes personals

Els temps recents estan assenyalant que la planificació patrimonial no es pot fer a l’empara de legislacions opaques

La cura de la renda disponible per a les persones, és objecte d’especial atenció, en el Principat.

 

Les rendes del treball, de les activitats econòmiques, i de capital, son objecte d’una fiscalitat fàcil de gestionar, senzilla i amb una bona planificació i consell del nostre equip, susceptibles d’esser optimitzades.

Com el podem ajudar?

Ens encarregarem d’efectuar tots els tràmits necessaris relacionats amb la seva implantació a Andorra:

Creació de la seva empresa

Efectuem tots els treballs necessaris per a la constitució de la seva societat o comerç, encarregant-nos de tots els tràmits.

Obtenció de la residència activa

Tant per a treballadors per compte propi o que treballen per a tercers, l’ajudem en tot el procés per a l’obtenció del seu permís de residència.

Obtenció de la residència passiva

Realitzem tots els tràmits necessaris per a l’obtenció de la seva residència passiva. Una gran oportunitat per establir-se i viure a Andorra per a aquelles persones que gestionen patrimoni i inversions pròpies, són professionals amb projecció o per raons d’interès científic, cultural i esportiu.

Assessorament per a l’obtenció de la residència fiscal

Oferim assessorament global en la seva decisió de canviar la seva residència fiscal a Andorra, acompanyant-lo en tot el procés de tramitació de l’autorització de residència.

Contacti amb nosaltres

Els nostres clients sempre ens troben. No només som professionals qualificats i experimentats, sinó que som propers, accessibles i sensibles amb la voluntat d’ aportar la millor solució. Som honestos i íntegres.

El client, el seu interès i la seva satisfacció sempre estan a l’eix de la nostra activitat.