Noves mesures excepcionals: Reducció d’arrendaments.

Adjuntem el projecte de modificació de la Llei 16/2020 que es va aprovar en la sessió del Consell General de 18 de març amb caràcter d’extrema urgència, que està actualment pendent de publicació al BOPA i on:

  • S’amplia el termini de reducció del lloguer al mes d’abril, però es redueix el percentatge màxim de deducció al 40% en lloc del 50%.
  • Es fa extensiva la reducció als contractes  d’habitatges per a ús turístic.