Noves mesures excepcionals i urgents per la situació sanitària.

butlletí oficial principat d'andorra 2

El dia 1 de gener de 2021 ha entrat en vigor la Llei 16/2020, del 4 de desembre, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, aprovada pel Consell General en la seva sessió del dia 4 de desembre del 2020.

Mitjançant el Decret 4/2021, del 7-1-2021 d’aplicació de la Llei 16/2020, del 4 de desembre, Govern determina la llista de les activitats econòmiques afectades per limitacions o restriccions; la llista de les activitats econòmiques que pertanyen a sectors econòmics específics, i la llista de les activitats que estiguin directament afectades o restringides per mesures adoptades per autoritats estrangeres dels països veïns que limiten l’arribada de turistes, a banda de les activitats que tinguin suspesa obligatòriament l’activitat per decret del Govern.

Detectats uns errors puntuals al Decret 4/2021, del 7-1-2021 d’aplicació de la Llei 16/2020, del 4 de desembre, es fan públiques les correccions d’errata que trobareu adjuntes.