La legislació espanyola obliga als residents fiscals a Espanya a declarar els seus béns o drets situats a l’estranger

El dia 27 de gener del 2022 va sortir una nota de premsa publicada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, relativa a l’obligatorietat de declarar els béns situats a l’estranger (model 720).