Declaració parcial de la fi de la situació d’emergència

S’acaba de publicar la declaració parcial de la fi de la situació d’emergència sanitària, que entre d’altres afecta a la finalització de la reducció dels lloguers dels locals per a negoci en els casos que així ho establia l’article 36 de la Llei 05/2020:

Decret del 9-6-2020 de declaració parcial de la fi de la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2.

Article 1. Declaració parcial de la fi de la situació d’emergència sanitària i dels seus efectes

Es declara parcialment la fi de la situació d’emergència sanitària ocasionada per la pandèmia del SARS-CoV-2, als efectes següents:

1. A efectes de la Llei 5/2020, del 18 d’abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, només pel que fa a les mesures establertes a l’article 34, “Finançament de la part empresarial de la cotització de les persones assalariades”; a l’article 36, “Reducció de la renda dels locals per a negoci”; a l’article 49, “Suspensió de terminis processals”; a l’article 50, “Suspensió de terminis administratius”, i a l’article 51, “Suspensió dels terminis de prescripció i de caducitat”.”

Avís del 9-6-2020 pel qual s’informa de diversos terminis de presentació d’autoliquidacions o declaracions de caràcter tributari.

El Departament de Tributs i de Fronteres informa de la data de finalització dels terminis per a la presentació d’autoliquidacions o declaracions, així com dels períodes voluntaris de pagament, que han resultat prorrogats per la Llei 5/2020, del 18 d’abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2.

Impost Període Data
Impost general indirecte Febrer del 2020 29/6/2020
Impost general indirecte Març del 2020 29/7/2020
Impost general indirecte Abril del 2020 28/8/2020
Impost general indirecte Maig del 2020 30/6/2020
Impost general indirecte Juny del 2020 31/7/2020
Impost general indirecte 1r trimestre 2020 27/7/2020
Impost general indirecte 2n trimestre 2020 31/7/2020
Impost general indirecte 1r semestre 2020 31/7/2020
Impost sobre la renda dels no-residents fiscals 1r trimestre 2020 27/7/2020
Impost sobre la renda dels no-residents fiscals 2n trimestre 2020 31/7/2020
Impost indirecte sobre la prestació de serveis d’assegurança 1r trimestre 2020 29/6/2020
Impost indirecte sobre la prestació de serveis d’assegurança 2n trimestre 2020 30/6/2020
Impost indirecte sobre la prestació de serveis d’assegurança Any 2019 29/6/2020
Impost sobre activitats de joc d’atzar (llicència per a períodes iguals o superiors a l’any) 1r trimestre 2020 27/7/2020
Impost sobre activitats de joc d’atzar (llicència per a períodes iguals o superiors a l’any) 2n trimestre 2020 31/7/2020
Impost sobre activitats de joc d’atzar (llicència per a períodes iguals o superiors a l’any) Març 2020 13/7/2020