Andorra ratifica el conveni d’estandardització de l’OCDE

El Govern d’Andorra va ratificar, en la seva sessió del dimecres 2 de juny, el Conveni multilateral per a l’aplicació de mesures relatives als convenis fiscals per a prevenir l’erosió de la base imposable i el trasllat de beneficis (MLI) de l’OCDE. Aquest conveni va ser aprovat i signat per 67 jurisdiccions fiscals de tot el món el 2017.

Segons ha explicat el Ministre de Finances i Portaveu Eric Jover, el principal efecte del conveni és “homogeneïtzar les clàusules que han de tenir els convenis de no doble imposició per evitar els elements associats als BEPS amb les pràctiques abusives de gestió fiscal”.

Aquest conveni tindrà una afectació automàtica sobre 7 dels convenis de no doble imposició ja signats. La resta  ja es va fer seguint aquests criteris aprovats el 2017.

El següent pas serà l’aprovació de l’instrument internacional en seu parlamentària i finalment donar trasllat de la informació als coprínceps.

Amb la signatura d’aquest conveni Andorra segueix el seu camí en la homogeneïtzació fiscal i apertura econòmica.