Ampliació del termini de presentació voluntària d’autoliquidacions i declaracions de l’IGI, l’IRNR i l’IRPF

El 28 de gener del 2022, va sortir publicat al BOPA l’avís relatiu a l’ampliació del termini de presentació voluntària d’autoliquidacions i declaracions de l’impost general indirecte, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals i de l’impost sobre la renda de les persones físiques que tinguin com a fi del termini voluntari de presentació el 31 de gener del 2022.