Adhesió d’Andorra al Conveni Constitutiu de l’FMI

El 19 d’octubre de 2020 s’ha publicat al BOPA l’edicte pel qual es fa públic que el 17 d’octubre del 2020 ha entrat en vigor el Conveni Constitutiu del Fons Monetari Internacional.