Publicat el salari global mensual mitjà cotitzat pel conjunt de persones assalariades a la CASS per al 2020

El 25 de gener de 2021 s’ha publicat al BOPA el Decret que fixa el salari global mensual mitjà cotitzat pel conjunt de persones assalariades a la CASS per a l’any 2020 en 2.081,26 €. El del 2019 estava establert en 2.129,44 euros, per tant, es reduirà la cotització de les persones que cotitzen per compte propi per a aquest exercici 2021.error: Content is protected !!
Llamar